Medewerker

Het DOES model voor werkgeluk geeft inzicht in het werkgeluk van jouw organisatie, van het team en dat van individuele medewerkers. Het model biedt daarnaast ook handvatten om met het werkgeluk binnen jouw organisatie aan de slag te gaan.

De kern van het DOES model bestaat uit de klaver. De klaver is opgebouwd uit de vier gelukshormonen;

Deze hormonen hebben veel invloed op het welbevinden van jouw medewerkers, op het gevoel van geluk. Onderzoek wijst uit dat je daar invloed op hebt. Als organisatie, als leidinggevende en als medewerker zelf.

Door onderzoek te doen naar deze gelukshormonen krijg je handvatten om het werkgeluk van jouw medewerkers te versterken.

Hoe werken deze gelukshormonen?

Deze hormonen maken onderdeel uit van onze overlevingsstrategie. In vroegere tijden hadden we ze hard nodig om op de juiste momenten te vluchten of te vechten.

In de huidige tijd werken deze hormonen -als we daar geen invloed op uitoefenen- nog steeds als vroeger. Ons brein is dus gericht op overleven, niet op ons geluk.

Het mooie is echter dat we hier wel invloed op kunnen uitoefenen. Wij zijn immers de baas van ons eigen brein. In onze Powerboost Werkgeluk en ons DOES programma van werkdruk naar werkgeluk leren wij je hoe je invloed kan uitoefenen op jouw gelukshormonen en daarmee jouw werkgeluk en het teamgeluk.

Wil je meer weten over deze hormonen?

Lees onze uitleg over dopamine, oxytocine, endorfine en serotonine. Of lees ‘Habits of a Happy Brain’ van Loretta Graziano Breuning.

Wil je meer weten?

Download dan onze whitepaper over het DOES model voor werkgeluk.