Managementsessies

Om het werkgeluk binnen een organisatie echt duurzaam te bevorderen is 100% commitment nodig vanuit het management. Hiervoor is het belangrijk dat het management inzicht heeft in het werkgeluk binnen haar organisatie, maar ook wat het hun organisatie oplevert.

Welke doelen spelen een rol om het werkgeluk te bevorderen? Waar staat de organisatie voor? Wat wil de organisatie bereiken?

En hoe staat het met het eigen werkgeluk en de samenwerking binnen het management.

Om vanuit het juiste startpunt te vertrekken is het essentieel om gezamenlijk te vertekken.

Werkgelukstrategie

Werkgeluk 2.0

Management Teamgeluk